Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις για Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) No 910/2014

Όροι και Προϋποθέσεις (EN):
Λήψη PDF

Όροι και Προϋποθέσεις (GR):
Λήψη PDF

Όροι και Προϋποθέσεις για Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EU) 1999/93/EC

Συμφωνητικό Συνδρομητή:
Λήψη PDF

Συμφωνητικό Συμβαλλόμενων Μερών:
Λήψη PDF

Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις

Συμφωνητικό Συνδρομητή Πιστοποιητικού Class 1-3:
Λήψη PDF

Συμφωνητικό Συμβαλλόμενων Μερών Πιστοποιητικού Class 1-3:
Λήψη PDF