Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις για Εγκεκριμένες Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης (Ηλεκτρονικές Υπογραφές, Σφραγίδες και Χρονοσφραγίδες) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) No 910/2014

Τελευταία Έκδοση: 

Όροι και Προϋποθέσεις 6.1 (EN): Λήψη PDF

Όροι και Προϋποθέσεις 6.1 (GR): Λήψη PDF

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Όροι και Προϋποθέσεις 6.0 (EN): Λήψη PDF

Όροι και Προϋποθέσεις 6.0 (GR): Λήψη PDF

Όροι και Προϋποθέσεις 5.1 (EN): Λήψη PDF

Όροι και Προϋποθέσεις 5.1 (GR): Λήψη PDF