Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης

Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας (EU) No 910/2014 (Ιδιωτική Ιεραρχία)

Τελευταία Έκδοση: 

Έκδοση 4.0 (EN), PDF
Έκδοση 4.0 (GR), PDF

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Έκδοση 3.1 (EN), PDF
Έκδοση 3.1 (GR), PDF
Έκδοση 2.0 (EN), PDF
Έκδοση 2.0 (GR), PDF
Έκδοση 1.1 (EN), PDF
Έκδοση 1.1 (GR), PDF
Έκδοση 1.0 (EN), PDF

Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας (EU) No 910/2014 (Δημόσια Ιεραρχία)

Τελευταία Έκδοση: 

Έκδοση 5.2 (EN), PDF
Έκδοση 5.1 (GR), PDF

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Έκδοση 5.1 (EN), PDF
Έκδοση 5.0 (EN), PDF
Έκδοση 5.0 (GR), PDF
Έκδοση 4.3 (EN), PDF
Έκδοση 4.3 (GR), PDF
Έκδοση 4.2 (EN), PDF
Έκδοση 4.2 (GR), PDF
Έκδοση 4.1 (EN), PDF
Έκδοση 4.1 (GR), PDF
Έκδοση 3.4 (EN), PDF
Έκδοση 3.4 (GR), PDF
Έκδοση 3.3 (EN), PDF
Έκδοση 3.3 (GR), PDF
Έκδοση 3.2 (EN), PDF
Έκδοση 3.2 (GR), PDF
Έκδοση 3.1 (EN), PDF
Έκδοση 3.1 (GR), PDF
Έκδοση 3.0 (EN), PDF
Έκδοση 3.0 (GR), PDF
Έκδοση 2.1 (EN), PDF
Έκδοση 2.1 (GR), PDF
Έκδοση 2.0 (EN), PDF
Έκδοση 1.0 (EN), PDF

Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης για EU Εγκεκριμένη Χρόνοσήμανση σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας (EU) No 910/2014

Τελευταία Έκδοση: 

Έκδοση 2.0 (EN), PDF
Έκδοση 2.0 (GR), PDF

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Έκδοση 1.2 (EN), PDF
Έκδοση 1.2 (GR), PDF
Έκδοση 1.1 (EN), PDF
Έκδοση 1.1 (GR), PDF
Έκδοση 1.0 (EN), PDF
Έκδοση 1.0 (GR), PDF

Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με την Οδηγία EU 1999/93/EC

Τελευταία Έκδοση: 

Έκδοση 3.8.5, PDF (Ημ/νία 01.02.2016) 

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Έκδοση 3.8.4, PDF (Ημ/νία 25.05.2015) 
Έκδοση 3.8.3, PDF (Ημ/νία 01.06.2012) 
Έκδοση 3.8.2, PDF (Ημ/νία 01.12.2011) 
Έκδοση 3.8.1, PDF (Ημ/νία 01.04.2011) 
Έκδοση 3.8.0, PDF (Ημ/νία 01.01.2011) 
Έκδοση 3.7.0, PDF (Ημ/νία 30.09.2010) 
Έκδοση 3.5.0, PDF (Ημ/νία 31.05.2010) 
Έκδοση 3.0.0, PDF (Ημ/νία 31.05.2009) 

Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης για Μη-Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά

Τελευταία Έκδοση: 

Έκδοση 5.6, PDF (για πιστοποιητικά από της 12 Απριλίου 2021 και μετά) 
Έκδοση 5.7, PDF (για πιστοποιητικά από της 14 Σεπτεμβίου 2021 και μετά) 

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Έκδοση 4.1, PDF (Ημ/νία 17.07.2020) 
Έκδοση 4.0, PDF (Ημ/νία 01.04.2020) 
Έκδοση 3.8.4, PDF (Ημ/νία 25.05.2015) 
Έκδοση 3.8.3, PDF (Ημ/νία 01.04.2015) 
Έκδοση 3.8.2, PDF (Ημ/νία 01.12.2011) 
Έκδοση 3.8.1, PDF (Ημ/νία 01.04.2011) 
Έκδοση 3.8.0, PDF (Ημ/νία 01.01.2011) 
Έκδοση 3.7.0, PDF (Ημ/νία 30.09.2010) 
Έκδοση 3.5.0, PDF (Ημ/νία 31.05.2010) 
Έκδοση 3.0.0, PDF (Ημ/νία 31.05.2009)