Πολιτική Πιστοποιητικού

Η ADACOM λειτουργεί με βάσει τη δική της Δήλωση Πρακτικής Πιστοποίησης (CPS) η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται από

DigiCert Πολιτικές Πιστοποιητικών (CP)

Τελευταία Έκδοση: 

Version 5.1, PDF

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Version 5.0, PDF

ADACOM Πολιτικές Πιστοποιητικών (CP)

Τελευταία Έκδοση: 

Version 1.2 (EN), PDF
Version 1.2 (GR), PDF